Lift

Lift je, možemo reći, jedna neprimetna stvar, koja se svakodnevno upotrebljava i verujem da ćete sada reci “šta ima da se piše o njemu”. Neprimetan je sve dok radi, kada se pokvari postaje veoma primetan. Primer toga imao sam u jednoj zgradi od preko 70 stanova sa samo jednim liftom. Doslo je do kvara delaContinue reading “Lift”

Predlozi: kako ulepšati ulaz!

Ideja mi je da vam ovim tekstom dam nekoliko predloga koje možete izneti svom upravniku na nekoj od narednih sednica. Pričamo isključivo o estetici. Broj ulaza. Neretko je broj ulaza izbledeo, iskidan, polomljen, okrečen, išaran ili ga uopšte nema, a to je nešto što prvo vidimo kada se približavamo zgradi. Ima nebrojeno puno malih firmiContinue reading “Predlozi: kako ulepšati ulaz!”

Vi nas birate i vi nas smenjujete!

Vaše je pravo kao vlasnika stanova i lokala da birate ko će upravljati vašom stambenom zajednicom. Često čujem i čitam po komentarima kako smo vam nametnuti od strane države, kako ste nezadovoljni upravnikom, kako je zgrada u rasulu, ništa se ne radi, nema sastanaka, zgrada je prljava, protiv požarne opreme nema ili je van atestaContinue reading “Vi nas birate i vi nas smenjujete!”

Protiv požarna oprema u zgradi i obaveza profesionalnih upravnika kao i stanara

Zgrada se ulepšava pod dva, a pod jedan je ispravna PP oprema. Obaveza profesionalnih upravnika i upravnika je da vode računa o tome da je protiv požarna oprema atestirana, ispravna, pristupačna i spremna za upotrebu. Za svaku zgradu za koju sam zadužen vodim evidenciju o atestima PP opreme. Pri svakom obilasku zgrade proveram hidrante iContinue reading “Protiv požarna oprema u zgradi i obaveza profesionalnih upravnika kao i stanara”

Povećana potrošnja vode

Jedno od čestih problema stambenih zajednica je povećana potrošnja vode. Povećanom potrošnjom smatramo svaku potrošnju koja iznosi 5 kubika i više po članu domaćinstva. U tom slučaju se obračunava blok tarifa. Najčešći razlog jeste neprijavljivanje članova domaćinstva. Iako je zakonska obaveza svih vlasnika da prijave svaku promenu, mnogi to ne rade. Najčešće se ova obavezaContinue reading “Povećana potrošnja vode”

Ko ima pravo da donosi odluke?

Ono sto mnogim stanarima nije jasno jeste baš ovo važno pitanje. Ko može da odlučuje i na koji se način odluke donose? Odgovoriću na neka od najčešćih pitanja stanara u vezi sa donošenjem odluka i na taj način objasniti ko donosi odluke i na koji način se pravilno donose. “Kako ste podigli fond sa samoContinue reading “Ko ima pravo da donosi odluke?”

OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Što bi matičar na venčanju rekao „nećemo pominjati zakon, ali“, članovi 50 i 53 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada tačno određuju obaveze profesionalnih upravnika. Kada bi svi profesionalni upravnici izvršavali ove obaveze, a stanari bili upoznati sa njima i ne zahtevali od upravnika stvari koje su u potpunosti izvan njihovih nadležnosti životi svih nasContinue reading “OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA”

GDE SU NAŠE PARE?

Jedno od najčešće postavljenih pitanja stanara profesionalnom upravniku. Opravdano ili ne? U protekle 2 godine rada kao profesionalni upravnik bio sam zadužen za više od 30 zgrada (oko 800 stanova). Održao sam više od 150 sednica, što redovnih što vanrednih, na svaki sastanak sam nosio detaljan finansijski izveštaj za prethodni period i uvek se našaoContinue reading “GDE SU NAŠE PARE?”