Protiv požarna oprema u zgradi i obaveza profesionalnih upravnika kao i stanara

Zgrada se ulepšava pod dva, a pod jedan je ispravna PP oprema. Obaveza profesionalnih upravnika i upravnika je da vode računa o tome da je protiv požarna oprema atestirana, ispravna, pristupačna i spremna za upotrebu. Za svaku zgradu za koju sam zadužen vodim evidenciju o atestima PP opreme. Pri svakom obilasku zgrade proveram hidrante iContinue reading “Protiv požarna oprema u zgradi i obaveza profesionalnih upravnika kao i stanara”