Ko ima pravo da donosi odluke?

Ono sto mnogim stanarima nije jasno jeste baš ovo važno pitanje. Ko može da odlučuje i na koji se način odluke donose? Odgovoriću na neka od najčešćih pitanja stanara u vezi sa donošenjem odluka i na taj način objasniti ko donosi odluke i na koji način se pravilno donose. “Kako ste podigli fond sa samoContinue reading “Ko ima pravo da donosi odluke?”