Lift

Lift je, možemo reći, jedna neprimetna stvar, koja se svakodnevno upotrebljava i verujem da ćete sada reci “šta ima da se piše o njemu”.

Neprimetan je sve dok radi, kada se pokvari postaje veoma primetan.

Primer toga imao sam u jednoj zgradi od preko 70 stanova sa samo jednim liftom. Doslo je do kvara dela za koji je postojala potreba da se naruči iz inostranstva i čeka isporuka 5,6 dana. Možete zamisliti koliko je taj lift postao primetan u tih nekoliko dana nerada.

Da se vratimo na ono sto je tema ovog teksta.

Vaš upravnik/profesionalni upravnik je u obavezi da vodi računa da svi liftovi budu redovno pregledani (mesečne kontrole i obavezno godišnja provera od strane imenovanog tela) i da svi, u izveštaju, navedeni nedostaci budu otklonjeni.

Svaka zgrada koja poseduje lift mora imati službu koja taj lift REDOVNO održava. Obaveza nas upravnika je da njihov rad kontrolišemo.

Prilikom nedeljnog obilaska zgrade obavezno je i provozati se liftom i iskontrolisati ono sto možemo golim okom/uhom da uočimo.

Vrata moraju da se zatvaraju bez otpora i u potpunosti, vođice vrata lifta moraju biti čiste kako bi lift pravilno funkcionisao.

U liftu mora postojati uputstvo za njegovo korišćenje i za postupanje u slučaju zaglavljivanja. Svi tasteri moraju biti ispravni, a obavezno i taster uzbune za slučaj zaglavljivanja.

Ja ga prilikom svakog obilaska kratko stisnem da vidim da li je funkciji.

Obratiti pažnju na sve neuobičajene zvuke prilikom kretanja lifta (grebanje, pištanje, zujanje i slično).

Obavezno u liftu mora biti istaknut broj telefona koji se poziva u slučaju zaglavljivanja. Najčešće se stavlja broj telefona dežurne službe za održavanje lifta ili broj telefona upravnika.

Sve nedostatke uočene prilikom obilaska zgrade prijavljujem službi za održavanje lifta te stambene zajednice.

Na ovaj način produžujemo vek lifta jer redovno održavanje i otklanjanje sitnih nedostataka smanjuju mogućnost većih kvarova na liftu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: