Vi nas birate i vi nas smenjujete!

Vaše je pravo kao vlasnika stanova i lokala da birate ko će upravljati vašom stambenom zajednicom.

Često čujem i čitam po komentarima kako smo vam nametnuti od strane države, kako ste nezadovoljni upravnikom, kako je zgrada u rasulu, ništa se ne radi, nema sastanaka, zgrada je prljava, protiv požarne opreme nema ili je van atesta i slične stvari.

Istina je da je tu kriv onaj koji upravlja zgradom, ali krivi su i stanari koji ništa ne rade po tom pitanju.

Dva su razloga za to!

Jedan je, da ne budem previše grub, ali lenjost i nezainteresovanost i tu leka nema.

Drugi razlog je neupućenost stanara u njihova prava i načine na koje mogu da nas smene i da nas biraju shodno svojim željama.

Mi vama nismo nametnuti samim tim što nas vi birate i što imate mogućnost da se dogovorite da zgradu vodi i neko od vas, vlasnika. Ne morate imati ni licencu, važno je samo da ste vlasnik posebnog dela (stana ili lokala).

Nametnuti smo samo u slučaju prirodne uprave, ali to znači da vam ne odgovara ni jedan profesionalni upravnik ni jedan komšija, da ne možete ili vas ne zanima da se dogovorite.

Već smo pričali o tome kako nas birate, a sada da kažemo i kako da nas otkažete kada niste zadovoljni.

U stambenoj zajednici, kako sam već govorio, odlučuju dostupni stanari pa samim tim isti odlučuju i o smeni upravnika.

Vi kao stanari ne možete da zakažete sastanak, to može samo upravnik. Ako biste ga vi zakazali odluka ne bi bila validna.

Vaše je pravo da zatražite pismenim putem sastanak vašem upravniku, a on je u obavezi da ga zakaže u roku od 10 dana od prijema zahteva. Ako ga ne zakaže zakazujete ga vi i donositi odluku o smeni. Ako zakaže sastanak u roku potrebno je da većina dostupnih stanara izglasa da je za smenu upravnika. Obaveza upravnika je da na svakom sastanku utvrdi kvorum. Ako ga ima stvar je jasna, ako ne mora da zakaže ponovljenu sednicu gde se kvorum smanjuje i ponovo se odlučuje.

Nakon odluke o smeni vaša je obaveza da u roku od mesec dana izaberete drugog upravnika ili profesionalnog upravnika.

Način je taj da sa osobom za koju se odlučite održite tri sastanka, formirate dostupne stanare i dvotrećinskom većinom donesete odluku o izboru.

Svu dalju papirologiju rešava upravnik u gradskoj upravi.

Nakon dobijanja rešenja vrši se primopredaja dokumentacije između starog i novog upravnika.

Zaključak je da o svemu odlučuje VI i da nema razloga da bilo šta trpite ako niste zadovoljni radom osobe koja vas predstavlja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: