Protiv požarna oprema u zgradi i obaveza profesionalnih upravnika kao i stanara

Zgrada se ulepšava pod dva, a pod jedan je ispravna PP oprema.

Obaveza profesionalnih upravnika i upravnika je da vode računa o tome da je protiv požarna oprema atestirana, ispravna, pristupačna i spremna za upotrebu.

Za svaku zgradu za koju sam zadužen vodim evidenciju o atestima PP opreme. Pri svakom obilasku zgrade proveram hidrante i opremu u njima.

Veoma je važno i voditi računa o tome da je pristup zgradi takav da u svakom momentu nesmetano može da priđe vatrogasno vozilo.

Često se dešava da su hodnici blokirani starim stvarima, biciklovima i slično. Obaveza nas upravnika je da omogućimo da hodnici budu potpuno prohodni na način da se naloži stanarima da uklone svoje stvari.

Prilikom obilaska zgrada važno je voditi računa o tavanskim prostorima i drugim zajedničkim prostorijama koje vremenom postaju pretrpane otpadom.

Na sednicama se mora dogovoriti čišćenje zajedničkih delova. Obaveste se stanari nedelju dana unapred da uklone stvari koje su im potrebne kako ne bi bile bačene i organizuje se ekipa koja očisti zajedničke prostorije.

Jednostavan posao koji može da sačuva glavu.

Ormari PP aparata moraju biti takvi da se do istih lako dolazi, isto je slučaj i sa hidrantima. U slučaju kada je oprema zakatančena i ključevi se nalaze po stanovima gubi se dragoceno vreme.

Naravno da će se ovde postaviti pitanje krađe. Naravno da ne može neko da dežura 24 časa, ali zato postoje kontrole pristupa, ispravna vrata koja se zaključavaju, kamere, kako bi se umanjio rizik od krađe.

Ulog nije velik kako bi sve ovo gore navedeno bilo urađeno, a rezultat je umanjen rizik od povreda, gubitka života i štete na imovini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: