Ko ima pravo da donosi odluke?

Ono sto mnogim stanarima nije jasno jeste baš ovo važno pitanje.

Ko može da odlučuje i na koji se način odluke donose?

Odgovoriću na neka od najčešćih pitanja stanara u vezi sa donošenjem odluka i na taj način objasniti ko donosi odluke i na koji način se pravilno donose.

“Kako ste podigli fond sa samo 5 glasova?

Pravo odlučivanja imaju svi vlasnici posebnih delova (lokal, stan). Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja.

Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.

To znaci da ako se u zgradi od 50 stanova samo 5 vlasnika pojavljuje na sednicama, oni imaju i pravo odlučivanja.

“Odakle vam pravo da ugradite kamere, a ista osoba je glasala 3 puta?”

Vlasnik posebnog dela ( stana ili lokala) ima jedan glas u skupštini stambene zajednice. U slučaju da je jedno lice istovremeno vlasnik više posebnih delova zgrade, to lice ima onoliko glasova u skupštini stambene zajednice koliko ima posebnih delova u vlasništvu. Prema tome, ako je isto lice glasalo tri puta, a poseduje dva stana i lokal u zgradi, on na to i ima pravo.

“Ja imam garažu u ovoj zgradi i glasam protiv ugradnje interfona”

Vlasnik garaže, garažnog mesta ili garažnog boksa nema poseban glas po osnovu prava svojine nad tim posebnim delom ( ako poseduje garažu i stan ima pravo jednog glasa) osim u slučaju da je to jedini posebni deo koje jedno lice poseduje (poseduje samo garažu u zgradi).

Tada to lice ima pravo glasa u skupštini samo u odnosu na odluke koje se tiču dela zgrade u kom se nalazi garaža, garažno mesto, odnosno garažni boks.

“Kako da dođem na sednicu kada nisam znala/o da se ista događa, niko me nije obavestio a živim na drugoj adresi?”

Upravnici nemaju obavezu da svakoga pojedinačno pozivaju na sednicu, niti je to fizički izvodljivo.

Smatra se da je vlasnik posebnog dela uredno pozvan isticanjem obaveštenja o danu, času i mestu održavanja sednice skupštine sa predloženim dnevnim redom na vidljivom mestu u prostoru koji je zajednički deo zgrade i koji je u svakodnevnoj upotrebi vlasnika posebnih delova (ulaz, hodnik i sl.).

Obaveštenje o održavanju sednice skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći i na dan održavanja skupštine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: