OBAVEZE PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Što bi matičar na venčanju rekao „nećemo pominjati zakon, ali“, članovi 50 i 53 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada tačno određuju obaveze profesionalnih upravnika.

Kada bi svi profesionalni upravnici izvršavali ove obaveze, a stanari bili upoznati sa njima i ne zahtevali od upravnika stvari koje su u potpunosti izvan njihovih nadležnosti životi svih nas bi bili mnogo jednostavniji.

Pokušaću da vam ovim tekstom sve to malo približim i pojasnim.

  • Upravnik i profesionalni upravnik zastupa i predstavlja stambenu zajednicu

Mi zastupamo i predstavljamo vas stanare koji ste deo stambene zajednice. Šta to znači? Zastupamo vaše interese i vaši smo predstavnici gde god da je to potrebno.

Šta je ovde najvažnije shvatiti? Mi ne izmišljamo vaše interese i ne predstavljamo vas gde god nam padne na pamet samoinicijativno. Interesi stambenih zajednica se razlikuju od stambene zajednice do stambene zajednice. Naše je da ih na redovnim sastancima (po zakonu dva puta godišnje) ustanovima i da ih kao takve zastupamo.

Mnogi stanari misle da je njihov lični interes iznad interesa stambene zajednice, jer svakome je svoja muka najveća. To ne može da bude praksa i tu nastaju problemi, nesuglasice i loše reči o profesionalnim upravnicima bez obzira da li izvršavaju svoje obaveze po zakonu ili ne.

Primer iz prakse: Stambena zajednica većinom glasova dostupnih stanara (jedan tekst ću posvetiti ovom pojmu koji je izuzetno važan) donese odluku da se okreči zgrada. Nekolicina stanara (koji najčešće ni ne dolaze na sastanke) smatra da je važnije ugraditi video nadzor.

Profesionalni upravnik je u obavezi da uradi ono što je dogovoreno na sastanku. To je razlog zašto smo uvek na lošem glasu kod nekih bez obzira radili ili ne po zakonu.

  • Podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica

Jedinica lokalne samouprave vodi Registar stambenih zajednica. Upravnik ili profesionalni upravnik je u obavezi da podnese prijavu za upis po zakosnki uređenoj proceduri.

  • Ističe Rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi

Ja rešenje najčešće ističem u oglasnoj tabli, ali ako je oglasna tabla mala onda ga plastificiram i stavim negde na vidno mesto u ulazu.

  • Vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje

O delovima zgrade ćemo govoriti drugom prilikom. Ovde je važno reći da je jedna od važnih obaveza upravnika ili profesionalnog upravnika da, prostim rečima rečeno, obeleži sve prostorije u zgradi.

Zašto? U slučaju havarije i potrebe za hitnim intervencija obeležavanje igra važnu ulogu u brzini izvođenja radova na hitnim intervencijama.

Tehničke službe se brinu o više zgrada, majstori se menjaju po smenama ili se jednostavno menjaju i ne zna svaki od njih svaku zgradu kao svoj džep, pa obeležavanje prostorija svakako skraćuje vreme od pronalaska kvara do intervencije.

  • Uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu

Da ne dužim, od velike je važnost da upravnik ima sve ili ako ne sve veliku većinu kontakata vlasnika stanova, podstanara. U slučaju, opet, potrebe za hitnim intervencijama to je alat kojim mi upravnici najefikasnije rešavamo situacije.

Primer iz prakse: Negde oko ponoći mi je zazvonio telefon i dobio sam prijavu da je na jednoj od zgrada koje sam vodio uočeno obimnu curenje u lokal na prizemlju.

Najvažnije je bilo prvo poslati tehničku službu da što pre zatvori vodu kako bi se sprečila veća šteta. Nakon toga je na redu bilo ustanoviti odakle curi.

Kako je često slučaj, curilo je iz stana u kojem niko ne živi, koji se renovira za prodaju ili izdavanje, ne sećam se tačno i čiji je vlasnik u inostranstvu.

Pošto sam imao broj telefona vlasnika, probudio sam ga negde u Bosni oko jedan sat posle ponoći i doznao da ključ jedino ima vlasnica agencije za nekretnine. Kako nismo mogli da ostavimo zgradu bez vode, uspeo sam da dobijem i gospođu iz nekretnina koja je došla, donela ključ, kvar je saniran i voda puštena. Bez kontakta vlansika morali bismo da obijamo stan, a za to postoji posebna procedura, ne jednostavna.

Takođe obavezno je istaći spisak vlasnika posebnih delova (stanova i lokala) u oglasnu tablu.

  • Izvršava odluke stambene zajednice i upravlja sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa

Već smo pominjali da upravnik ima obavezu da izvršava odluke donete na sastancima skupštine stambene zajednice. Upravnik je taj koji izvršava odluke i upravlja računom, ali te ne znači da troši novce kako mu padne na pamet (iako pojedinci to misle).

Novci se moraju trošiti samo onako kako stanari odluče osim u slučaju hitnih intervencija i sitnih popravki koje utiču na normalno funkcionisanje. (vrata se ne zatvaraju, pregorele sijalice itd…).

  • Predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji. Vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice i podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti

Mi predlažemo vi odlučujete da li po našem predlogu ili na drugi način. Mi izvršavamo ono što vi odlučite i o tome vas obaveštavamo na sastancima kroz detaljne finansijske izveštaje.

  • Prima prijave kvarova svakim danom u nedelji 24 časa.

MI smo u obavezi da smo vam dostupni 24 časa svaki dan u nedelji u slučaju kvarova I potreba za hitnim intervencijama i da u najkraćem roku odreagujemo kao i da vodimo evidenciju svakog poziva.

Ako se posao obavlja predano i po zakonu, vodi računa o svakom prihodu i rashodu, izvrše sve želje stanara sa sednica, dostave svi detaljni finansijski izveštaj, radi transparentno, ne može biti sumnji u nelegalne radnje upravnika i nema razloga za nezadovoljstvo njegovim radom.

Business photo created by wirestock – www.freepik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: